سنسور نشتی و تراکم آب


پیشگیری و حفاظت در برابر خسارات ناشی از حوادث مربوط به نشتی و تراکم آب

سنسورهای KNX از طریق هشدارها و گزارشات دائمی و به موقع مربوط به حوادث نشتی آب، از به بار آمدن خسارات و زیان های احتمالی پیشگیری می‌کنند. سنسور مربوط به نشتی در املاک شخصی مستقیما زیر سینک سرویس‌های بهداشتی و حمام، سینک ظرفشویی، ماشین ظرفشویی و یا سیستم‌های گرمایش آب نصب می‌شود. در این حالت، این سنسور تمامی نشتی‌ها را تشخیص داده، سیگنال مربوط به آن را ارسال کرده و حتی می تواند خسارات وارده را از طریق متوقف کردن منبع آب، کاهش دهد.

سنسور سنجش تراکم آب نیز، زیر مجموعه‌ای از سنسور نشتی است. این سنسور، به وجود آمدن تراکم آب در واحدهای تهویه و سرمایش را تشخیص داده و هشدار می‌دهد و هم چنین می‌تواند سیستم را به حالت کاربری امن تغییر دهد.

بسیاری از سازمان‌های بیمه پیشنهادات ویژه‌ای برای ساختمان‌هایی که از طریق این اقدامات فنی، از حوادث احتمالی پیشگیری می‌کنند، در نظر می‌گیرند.