فرستنده های دستی


فرستنده‌های دستی eNet به همراه صفحه نمایش

فرستنده‌های دستی 24 کاناله برای انتقال کاربری کلید، دیمر، پرده‌ها و فرمان‌های سناریو
قابل استفاده در ترکیب با عملگرهای بی سیمِ سیستم eNet
صفحه نمایش متن LCD (قابل ویرایش) برای راهنمایی آسان کاربر
قابلیت ایجاد و مدیریت لیست موارد مورد علاقه
شامل سیم‌های cross با کلید عملیاتی مرکزی
2 کلید پیش فرضِ کنترل برای روشن و خاموش کردن همه موارد و 3 جفت کلید قابل تنظیم اضافی، برای استفاده انتخابی
نمایش دهنده وضعیتی LED سبز یا قرمز اضافی
سنسور شتاب دهنده داخلی برای کاربری هشدار بیداری
فرستنده دستی از طریق کابل شارژ و یا استند مخصوص شارژ می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.

فرستنده دستی 4 کاناله

فرستنده دستی 4 کاناله قابل شارژ با باتری برای انتقال کاربری کلید، دیمر، پرده‌ها و فرمان‌های سناریو 
هر دو کلید کنار هم، به یک کانال متصل هستند.
نمایش دهنده وضعیتی LED سبز یا قرمز 
قابل استفاده در ترکیب با عملگرهای بی سیمِ سیستم eNet

برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.


فرستنده دستی 2 کاناله

فرستنده دستی 2 کاناله قابل شارژ با باتری برای انتقال کاربری کلید، دیمر، پرده‌ها و فرمان‌های سناریو 
هر دو کلید کنار هم، به یک کانال متصل هستند.
نمایش دهنده وضعیتی LED سبز یا قرمز 
قابل استفاده در ترکیب با عملگرهای بی سیمِ سیستم eNet

برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.


فرستنده دستی 1 کاناله

فرستنده دستی 1 کاناله قابل شارژ با باتری برای انتقال کاربری کلید، دیمر، پرده‌ها و فرمان‌های سناریو 
یک کلید برای روشن کردن و تنظیم یک کانال
نمایش دهنده وضعیتی LED سبز یا قرمز 
قابل استفاده در ترکیب با عملگرهای بی سیمِ سیستم eNet

برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.