کلیدهای مرکزی


 کلیدهای مرکزی کنترل روشنایی

کلید مسافت کوتاه شامل گیرنده بی سیم برای عملیات بی سیم دستی از طریق ورودی‌های توکار سازگار برای روشن و خاموش کردن سیستم روشنایی
عملیات از طریق فرستنده‌های سازگار
جا به جایی آسان پوشش با eNet
موجود در طراحی سری AS، A، CD، LS و SLکلید مرکزی کنترل پرده‌ها

کلید مسافت کوتاه شامل گیرنده بی سیم برای کنترل بی سیم یا دستی پرده‌ها و سایبان  
عملیات از طریق فرستنده‌های سازگار
جا به جایی آسان پوشش با eNet
موجود در طراحی سری AS، A، CD، LS و SL

برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.