گیرنده


 عملگر eNet  در طراحی های مختلف
عملگرهای توکار بی سیم

گونه ها: عملگرهای هوشمند 1 و 2 کاناله، عملگرهای هوشمند تماس شناور 1 کاناله، دیمر یونیورسال، عملگر سایبان، کنترلگر DAU و کنترلگر 1-10 ولت
مناسب برای نصب در فلش باکس و یا نصب توکار
در تمام عملگرها، حالت عملیات می‌تواند از طریق کلید انتخاب شود.

برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.

 

عملگرهای بی سیم ریل خور

گونه‌ها: دیمرهای یونیورسال 1 و 4 کاناله، عملگرهای هوشمند 8 کاناله، دیمر یونیورسال، عملگر سایبان 4 کاناله، عملگر هوشمند 1 کاناله، عملگر سایبان 
شامل کلید انتخاب کننده حالت عملیات، کلید عملیاتی پنل محلی و LED برای تنظیم سریع توسط تنها یک نفر
سیگنال‌ها از طریق یک گیرنده اصلی به عملگرها فرستاده می‌شوند ( امکان انتخاب حالتِ فرستادن توسط یک آنتن داخلی یا خارجی نیز وجود دارد.)

برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.