آداپتور پریز بی سیم گیت وی


 قابل استفاده برای فراهم کردن اتصال میان مدیریتِ بی سیم یونگ و eNet

به عنوان یک "مترجم" میان سیستم مدیریت بی سیم یونگ و eNet عمل می‌کند.
مناسب برای کنترل عملگرهای eNet از طریق فرستنده مدیریتی بی سیم
مناسب برای کنترل عملگر مدیریتی بی سیم از طریق فرستنده eNet
24 کانال برای هر 2 سیستم ترکیب می‌شوند.
7 سناریو می‌توانند برای هر 2 سیستم فراخوانده شوند.
به این ترتیب هر سیستم مدیریت بی سیمی‌از برند یونگ می‌تواند از طریق تلفن همراه هوشمند در ترکیب با گیت وی IP و اپلیکیشن eNet کنترل شود.

برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.