سنسور انرژی


 سنسور توکار بی سیم

سنسورهای مناسب انتقال بی سیمِ ولتاژ، جریان و مقدار برق برای نصب توکار
قابل استفاده برای گرفتن جریان و ولتاژِ بار متصل شده
اندازه گیری برق فعال، برق رئاکتیو و انرژی الکتریکی فعال
ثبت مقدار مصرف و گزارش شفاف از طریق ویژگی بصری سازی خانگی eNet از طریق سرور eNet برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.

 

سنسور بی سیم آداپتور پریز

سنسور مناسب برای انتقال بی سیمِ ولتاژ، جریان و مقدار برق
قابل استفاده برای ثبت جریان و ولتاژِ بار متصل ( کاملا مناسب برای بارهای قابل حمل مانند لامپ‌های کف)
اندازه گیری برق فعال، برق رئاکتیو و انرژی الکتریکی فعال
ثبت مقدار مصرف و گزارش شفاف از طریق ویژگی بصری سازی خانگی eNet از طریق سرور eNet برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.

 

سنسور انرژی بی سیم 4 کاناله ریل خور

سنسور مناسب برای انتقال بی سیمِ ولتاژ، جریان و مقدار برق، طراحی شده برای نصب در محل توزیع برق
قابل استفاده برای ثبت جریان و ولتاژِ بار متصل ( کاملا مناسب برای بارهای ایستگاهی و تمام مدارهای الکتریکی)
اندازه گیری برق فعال، برق رئاکتیو و انرژی الکتریکی فعال

ثبت مقدار مصرف و گزارش شفاف از طریق ویژگی بصری سازی خانگی eNet از طریق سرور eNet برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.