گیت وی IP


 عملکرد ویژگی‌های eNet از طریق گوشی همراه هوشمند و تبلت

عملکرد گوشی هوشمند و یا تبلت به همراه مدیریت کاربری‌ها از هر مکان در منطقه تحت پوششِ شبکه اینترنتِ بی سیم محلیِ شما از طریق IP GATEWAY و اپلیکیشن eNet
گیت وی IP به همراه نگهدارنده دیواری می‌تواند به طور همزمان به 5 گوشی همراه هوشمند متصل شود.
24 کانال داخلی برای کار با عملگر eNet و تعداد 20 لیست برای ترکیب موارد مورد علاقه و 16 سناریو
عملیات این سیستم از طریق یک راه شبکه بی سیم انجام می‌شود. 
عملیات از طریق آدرس IP ثابت و یا شبکه بی سیم و یک منبع برق بی سیم
کاربری‌ها و سناریوها از طریق اپلیکیشن eNet کنترل می‌شوند.( قابل دانلود از Google Play و iTunes App Store)

 برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.