گیت وی Sonos KNX


 تلفیق سیستم صوتی Sonos در سیستم KNX

گیت وی جدید یونگ، تکنولوژی سیستم ساختمان هوشمند KNX  را به سیستم Sonos  برای پخش صدا در چند فضا متصل می‌کند.کنترلگرهای سیستم KNX یونگ می‌توانند برای انجام عملیات تا حداکثر 30 دستگاهِ Sonos  و سایر کاربری‌های سنتی فضا مانند کنترل روشنایی، سایبان‌ها و دما استفاده شوند.
همچنین با تنظیم گروه‌های داینامیک، تا حداکثر 5 محدوده می‌توانند به یک دستگاه master مجهز شوند. این محدوده‌ها می‌توانند با 5 دستگاه تابع به صورت شبکه‌ای متصل شوند. این موضوع باعث می‌شود صدا در تمام اتاق‌های خانه پخش شود. همچنین امکان کنترل هر اتاق و یا تمام اتاق‌ها به موازات هم در حالت مخصوص مهمان وجود دارد.
تنظیم صدا، انتخاب عنوان، شروع و متوقف کردن موسیقی و ... نیز توسط المان‌های عملیاتی سیستم KNX یونگ، نظیر سنسورهای چرخشی، کلیدهای هوشمند و یا کنترلگرهای اتاق OLED وجود دارد. روی صفحه نمایش گرافیکی OLED کنترلگر اتاق، عنوان، نام هنرمند و حتی آلبوم نیز نشان داده می‌شود. علاوه بر این موارد، موسیقی از یک کارت میکروSD در گیت وی Sonos KNXپخش می‌شود. البته این مورد در تمامی مواردِ قابل Support وجود ندارد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.

پخش صدا در فضاهای چندگانه خانه توسط المان های کنترل یونگ. با تنظیم گروه‌های داینامیک، تا حداکثر 5 محدوده می‌توانند به یک دستگاه master مجهز شوند. این محدوده ها می‌توانند با 5 دستگاه تابع به صورت شبکه‌ای متصل شوند.