ایستگاه هواشناسی KNX


 طراحی فشرده، سنجش دقیق

در ایستگاه هواشناسی KNX، تمام سنسورهای حیاتی و مهم که برای تمرکز و سنجش داده‌های هواشناسی استفاده می‌شوند، داخل یک طراحی فشرده، یکپارچه شده اند. قسمت اصلی کاربرد این ایستگاه به همراه واحد ترمینال bus، در کنترل سایبان بر اساس وضعیت هوا و به صورت خودکار و برای حفاظت نما است. 


این دستگاه 12 پارامتر هواشناسی را شناسایی می‌کند: سرعت باد، جهت باد، روشنایی در 4 جهت، وضعیت گرگ و میش، تابش جهانی، بارش، رطوبت نسبی هوا و فشار هوا از طریق سنسورهای یکپارچه اندازه گیری می‌شوند. این سنسورها برای تشخیص وضعیت خورشید دارای یک گیرنده GPS/GLONASS برای تاریخ و ساعت هستندکه باعث می‌شود نیازی به تنظیم دستی زمان نباشد. 
نصب این ایستگاه هواشناسی روی پایه محکم کننده مخصوص خود آن انجام می‌شود که باعث اطمینان از بالاترین میزان دقت در سنجش داده‌های هواشناسی می‌شود. این دستگاه روی نمای ساختمان نیز قابل نصب است.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به کاتالوگ آنلاین یونگ مراجعه نمایید.