بازپخش هشدار برای سیستم رادیویی اعلام حریق


اخطارهای متعدد در صورت وقوع حریق
هر میزان اخطارها و اطلاع رسانی‌ها واضح‌تر باشد، محافظت در برابر دود و حریق نیز، قوی‌تر و مطمئن‌تر خواهد بود: بازپخش هشدار، یک ماژول دارای ورودی و خروجی است که به صورت بی‌سیم با یک سیستم رادیویی اعلام حریقِ یونگ، یکپارچه شده است. در شرایط اطلاع رسانی هشدار، این سیستم، کاربری‌های لازم را اجرا کرده و در نتیجه امنیت لازم را برای ساکنین فراهم می‌کند.

برای مثال، در صورت وقوع حریق و آتش سوزی، سیستم بازپخش هشدار، ژنراتورهای سیگنال‌های بصری و صوتی، سیستم‌های تهویه، سیستم‌های تنظیم پرده و سایبان و یا سیستم‌های KNX را کنترل می‌کند. وظایف سیستم هشداردهی می‌تواند به صورت دستی و از طریق یک کلید مخصوص نیز فعال شود. زیرا در یک شرایط اضطراری هر ثانیه مهم و اثرگذار است. باتری لیتیومی‌دائمی‌ِ نصب شده در سیستم نیز دارای عمری طولانی و خدماتی 10 ساله است که احساسی مطمئن به افراد می‌دهد.

هشداردهی سیستم چه به صورت خودکار و چه به صورت دستی فعال شود، سیستم بازپخش هشدار جدید، فرصت‌های بیشتری برای نهایت محافظت در صورت وقوع حریق را فراهم می‌کند.