سنسور انرژی KNX


سنسور انرژی KNX REG rail mounted برای اندازه گیری و پایش مصرف انرژی استفاه می‌شود. این سنسور می‌تواند در سیستم‌های KNX که از قبل تنظیم شده اند نصب شود و دارای 3 کانال برای اتصال به دستگاه‌های مختلف می‌باشد.
برای هر کانال، ولتاژ، مصرف برق حاضر و بهینه و برق رئاکتیو اندازه گیری می‌شود. این اطلاعات به KNX bus فرستاده می‌شوند تا ارزیابی و جدول بندی شوند و هرگاه تغیری رخ دهد دیده شود.
بصری سازی این اطلاعات و پایش انرژی از طریق صفحه نمایش هوشمند KNX انجام می‌شود. مقادیر می‌توانند در اینجا برای ماه‌ها و سال‌ها ذخیره شوند و با المان‌های گرافیکی واضح نشان داده شوند. این موضوع باعث می‌شود که کاربر بتواند به راحتی امکان ذخیره انرژی را شناسایی و برای آن اقدام نماید.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به کاتالوگ آنلاین یونگ مراجعه نمایید.