کلیدهای سنتی


روش ابتدایی کنترل روشنایی از طریق کلید و دکمه

کلیدها
چراغ‌ها از طریق فشردن دکمه بالا و پایین خاموش و روشن می‌شوند.
کلید در حالتی که فشرده شده، باقی می‌ماند.                                                      
موجود در تمام طراحی‌های یونگ                                            

 

کلیدهای فشاری
هنگامی که روشنایی خاموش و روشن می‌شود، کلیدها در حالت اولیه باقی می‌مانند.
موجود در تمام طراحی‌های یونگ

 

 

کلیدهای فشاری
هنگامی که روشنایی خاموش و روشن می‌شود، کلیدها در حالت اولیه باقی می‌مانند.
موجود در تمام طراحی‌های یونگ

 

برای اطلاعات بیشتر، به کاتالوگ آنلاین وبسایت یونگ مراجعه نمایید.