پتانسیل سنج DALI


کنترل روشنایی و دمای رنگی

 پتانسیل‌سنج قدرتمند DALI، برای کنترل دستی روشنایی استفاده شده و دارای یک رابط DALI است که این امکان را برای افراد فراهم می‌کند تا دمای رنگ (رنگ سفید قابل تنظیم) را کنترل کنند: این دستگاه از اصل کاربری معروف دیمر چرخشی استفاده می‌کند. روشن و خاموش کردن و تنظیم چراغ‌های سازگار، برای حداکثر 26 دستگاهِ DALI امکان‌پذیراست. حداکثر4 دستگاه می‌توانند با یکدیگر ترکیب شوند تا تعداد دستگاه‌های DALI را افزایش دهند و عملیاتی کامل را از مکان‌های مختلف تضمین کنند. این فناوری، معمولا در دفاتر و ادارات و به طور کل در ساختمان‌های تجاری استفاده می‌شود.

مدل‌های استاندارد دیمر چرخشی، طرح‌های کلید و پریزهای سری AS، A، CD، LS و SL هستند که برای پتانسیل‌سنج DALI استفاده می‌شوند.

 کاربری‌ها


 

 
 روشن و خاموش کردن
چراغ متصل DALI با فشردن کلید دیمر چرخشی، روشن و خاموش می‌شود.
 
تنظیم
تنظیم بی وقفه چراغ بهینه، از طریق یک رابط DALI انجام می‌گیرد و تنها از طریق چرخاندن یک دستگیره انجام می‌شود.

 

سفید قابل تنظیم

 

نور سفید گرم، خنثی و یا به رنگ روشنایی روز، درست به مقداری که شما می‌خواهید: دمای رنگ با فشردن و چرخاندن یک دستگیره به طور همزمان انجام می‌گیرد. محدودیت‌های طیف دمای رنگِ چراغ، به طور مستقیم روی خود دستگاه تنظیم می‌شود و کنترل دقیق را ممکن می‌سازد.