AS 500


 استاندارد از لحاظ ظاهری و کاربری

کلیدهای سری AS 500 مدل‌هایی هماهنگ از نظر ظاهر و کاربری هستند. خطوط این کلیدها بسیار نرم و هماهنگ هستند و زاویه قاب‌ها جلوه بصری خاصی به آن‌ها می‌بخشد. تمام قاب‌ها و پوشش‌‌ها سبکی مشابه در 2 رنگ سفید و عاجی دارند. تنوع گسترده این سری باعث شده است که نصب آن‌ها نیز بسیار آسان باشد. 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد، رنگ‌ها و مواد استفاده شده می‌توانید این فایل را دانلود نمایید.

 


AS 500 با جنس پلاستیک


 • کرم

  دوراپلاستیک/ترموپلاستیک

  similar RAL 1013
  Edge radius R 3.1

 • سفید

  دوراپلاستیک/ترموپلاستیک

  similar RAL 9010
  Edge radius R 3.1

کاربری‌ها


 • کلیدها

  در سری AS 500

 • دیمرها

  دیمرهای چرخشی برای تنظیم نور

 • سوکت های SCHUKO®

  همراه با حفاظ مخصوص کودکان

 • کلیدهای خودکار

  تنظیم نور بر اساس حرکات

 • ترکیب سوکت و کلید

  A Creation

 • کلید هوشمند 1 گنگ مدل F50

  کلیدها دارای پوشش طراحی شده شفاف همراه با قابلیت چاپ و طراحی جداگانه روی هر قسمت هستند.

 • کلید هوشمند 2 گنگ مدل F50

  کلیدها دارای پوشش طراحی شده شفاف همراه با قابلیت چاپ و طراحی جداگانه روی هر قسمت هستند.

 • کلید هوشمند 3 گنگ مدل F50

  کلیدها دارای پوشش طراحی شده شفاف همراه با قابلیت چاپ و طراحی جداگانه روی هر قسمت هستند.

 • کلید هوشمند 4 گنگ مدل F50

  کلیدها دارای پوشش طراحی شده شفاف همراه با قابلیت چاپ و طراحی جداگانه روی هر قسمت هستند.

 • کلید هوشمند 4 گنگ مدل F50

  کلیدها دارای پوشش طراحی شده شفاف همراه با قابلیت چاپ و طراحی جداگانه روی هر قسمت هستند.

 • کلید هوشمند 1 گنگ مدل F40

  کلیدها دارای پوشش ساده به همراه قابلیت چاپ بر اساس کاربری هستند.

 • کلید هوشمند 2 گنگ مدل F40

  کلیدها دارای پوشش ساده به همراه قابلیت چاپ بر اساس کاربری هستند.

 • کلید هوشمند 3 گنگ مدل F40

  کلیدها دارای پوشش ساده به همراه قابلیت چاپ بر اساس کاربری هستند.

 • کلید هوشمند 4 گنگ مدل F40

  کلیدها دارای پوشش ساده به همراه قابلیت چاپ بر اساس کاربری هستند.

 • کلید هوشمند 8 گنگ مدل F40

  کلیدها دارای پوشش ساده به همراه قابلیت چاپ بر اساس کاربری هستند.