A Plus


 راهی برای آوردن تنوع به خانه شما

کلیدهای سری A Plus برای هر اتاقی در سبک زندگی مدرن مناسب‌اند. طیف رنگی این کلیدها از رنگ‌های روشن و درخشنده تا کلاسیک و شیک متفاوت است. کلیدهای این سری دارای قابی از جنس کروم های-گلاس هستند که می‌تواند به صورت دلخواه با مشکی، سفید، آلومینیوم، آبی روشن و یا توسی ترکیب شود. تمام این ترکیب‌ها ظاهری بسیار شیک و زیبا دارند. 


A Plus با جنس پلاستیک


 • آلومینیوم/ سفید

  دوراپلاستیک/ترموپلاستیک

  Edge radius R 1.5

 • سفید/نوک مدادی

  دوراپلاستیک/ترموپلاستیک

  similar RAL 7016
  Edge radius R 1.5

 • سفید/کروم

  دوراپلاستیک/ ترموپلاستیک

  Edge radius R 1.5

 • آبی/سفید

  دوراپلاستیک/ترموپلاستیک

  similar RAL 5002
  Edge radius R 1.5

 • آلومینیوم

  دوراپلاستیک/ترموپلاستیک

  Edge radius R 1.5

 • نوک مدادی/ آلومینیوم

  دوراپلاستیک/ترموپلاستیک

  similar RAL 7016
  Edge radius R 1.5

 • کروم/ آلومینیوم

  دوراپلاستیک/ترموپلاستیک

  Edge radius R 1.5

 • آلومینیوم /آبی

  دوراپلاستیک/ترموپلاستیک

  similar RAL 5002
  Edge radius R 1.5

   

کاربری‌ها


 • کلیدها

  در سری A Plus

 • دیمرها

  دیمرهای چرخشی برای تنظیم نور

 • سوکت های SCHUKO®

  همراه با حفاظ مخصوص کودکان

 • کلیدهای خودکار

  تنظیم نور بر اساس حرکات

 • ترکیب سوکت و کلید

  A Plus

 • کلید هوشمند 1 گنگ مدل F50

  کلیدها دارای پوشش طراحی شده شفاف همراه با قابلیت چاپ و طراحی جداگانه روی هر قسمت هستند.

 • کلید هوشمند 2 گنگ مدل F50

  کلیدها دارای پوشش طراحی شده شفاف همراه با قابلیت چاپ و طراحی جداگانه روی هر قسمت هستند.

 • کلید هوشمند 3 گنگ مدل F50

  کلیدها دارای پوشش طراحی شده شفاف همراه با قابلیت چاپ و طراحی جداگانه روی هر قسمت هستند.

 • کلید هوشمند 4 گنگ مدل F50

  کلیدها دارای پوشش طراحی شده شفاف همراه با قابلیت چاپ و طراحی جداگانه روی هر قسمت هستند.

 • کلید هوشمند 4 گنگ مدل F50

  کلیدها دارای پوشش طراحی شده شفاف همراه با قابلیت چاپ و طراحی جداگانه روی هر قسمت هستند.

 • کلید هوشمند 1 گنگ مدل F40

  کلیدها دارای پوشش ساده به همراه قابلیت چاپ بر اساس کاربری هستند.

 • کلید هوشمند 2 گنگ مدل F40

  کلیدها دارای پوشش ساده به همراه قابلیت چاپ بر اساس کاربری هستند.

 • کلید هوشمند 3 گنگ مدل F40

  کلیدها دارای پوشش ساده به همراه قابلیت چاپ بر اساس کاربری هستند.

 • کلید هوشمند 4 گنگ مدل F40

  کلیدها دارای پوشش ساده به همراه قابلیت چاپ بر اساس کاربری هستند.

 • کلید هوشمند 8 گنگ مدل F40

  کلیدها دارای پوشش ساده به همراه قابلیت چاپ بر اساس کاربری هستند.