دیمر حسی یونیورسال LED


یونگ به شما راه حلی مخصوص دیمرها، برای لامپ‌های کنونی، از طریق دیمر لمسی یونیورسال LED می‌دهد. این دستگاه جدید توکار برای تمام نیازهای تنظیم روشنایی و روشن و خاموش کردن لامپ‌ها، لامپ‌های هالوژن HV، انتقال دهنده‌های Tronic، انتقال دهنده‌های قابل تنظیم القایی با هالوژن‌ها و یا لامپ‌های LED در کنار لامپ‌های HV LED و لامپ‌های فلورسنت فشرده فراهم می‌کند. در نتیجه دیمر لمسی جدید LED یونیورسال جایگزین دیمر یونیورسال قدیمی مدل 1254 UDE و مدل LED 1271 LED DE می‌شود. 

دیمر لمسی یونیورسال LED بر طبق اصول فاز  CUT ON CUT OFF  کار می‌کند. تطبیق با اصول دیمر به گونه‌ای که مناسب کاربر باشد به صورت خودکار و یا مستقیما روی دستگاه از طریق کلید حالت دیمر انجام می‌شود. صفحه نمایش رنگی LED  حالت انتخاب شده را نمایش می‌دهد. تنظیم حداقل روشنایی نیز از طریق کلید حالت دیمر انجام می‌شود. فرایند تنظیم و راه اندازی از طریق فناوری هوشمند، سریع و آسان انجام می‌شود. اگر هیچ conductor خنثی یعنی 2 سیمه‌ای در محل نصب موجود نباشد، دیمر می‌تواند بدون آن نیز کار کند.
 
رنگ سبز LED
کالیبراسیون اتوماتیک بار، فاز CUT OFF برای لامپ‌ها، لامپ‌های هالوژن HV، لامپ‌های LED HV قابل تنظیم و یا لامپ‌های فلورسنت فشرده و انتقال دهنده‌های TRONIC با لامپ‌های هالوژن، فاز کنترل برای انتقال دهنده‌های القایی قابل تنظیم با لامپ‌های LED یا هالوژن: فاز کنترل LED برای لامپ‌های قابل تنظیم HV LED و یا لامپ‌های فشرده فلورسنترنگ قرمز LED
تنظیم لامپ‌ها، هالوژن‌های HV، LEDهای قابل تنظیم HV و یا لامپ‌های فلورسنت فشرده که می‌توانند توسط فاز کنترل زاویه تنظیم شوند، اتصال به انتقال دهنده‌های القایی ممکن نیست.رنگ آبی LED
تنظیم لامپ‌ها، هالوژن‌های HV، LEDهای قابل تنظیم HV و یا لامپ‌های فلورسنت فشرده که می‌توانند توسط فاز کنترل زاویه تنظیم شوند، اتصال به انتقال دهنده ممکن نیست.