توسعه دائمی و تولید محصولات جدید برای پاسخگویی به تقاضای بازار بر اساس نیاز و سلیقه مشتریان، یک اصل ثابت در برند یونگ است.

خانه هوشمند eNet

دو دنیا در یک سیستم: eNet تبدیل به خانه هوشمند eNet می‌شود


نمایش محصول 

LS ZERO

فراتر از سلیقه مدرن، متفاوت از تمام محصولات رایج: با LS ZERO، طراحی پخته و متفاوتی برای معماری محیط داخلی خود داشته باشید.


نمایش محصول 

سنسور نشتی و تراکم آب

پیشگیری و حفاظت در برابر خسارات ناشی از حوادث مربوط به نشتی و تراکم آب


نمایش محصول 

انتقال دهنده دیواری زیگ بی

سیستم روشنایی خود را هیجان انگیز کنید – انتقال دهنده دیواری ZigBee از برند یونگ


نمایش محصول 

دیمر حسی یونیورسال LED

دیمر مدرن متناسب برای آیندگان


نمایش محصول 

JUNG Visu Pro

KNX را حرفه‌ای مدیریت کنید


نمایش محصول