سیستم Jung Bus یک راه حل نوآورانه با استفاده از فناوری 24 ولت است که برای طیف وسیعی از نیازها، از آپارتمان شخصی تا ساختمان‌های وسیع عمومی، مناسب است. هیچ سیستم دیگری نمی‌تواند از Busهای رایج، راحت و کارآمد، به این سهولت استفاده کند. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم این سیستم، نصب و استفاده آسان آن است که به دستگاه و سیم کشی کمی نیاز دارد.
مهم ترین خصیصه‌های مرکزی سیستم Jung Bus، یک relay station یونیورسال 8 گنگ جهت کنترل روشنایی، سایبان و پرده‌ها، و همچنین ایستگاه کنترل روشنایی یونیورسال است. ماژول‌های سنسوری، کلیدهای هوشمند و یا نگهدارنده کلید کارتی نیز می‌توانند برای کنترل عملیات‌ها استفاده شوند.

relay station یونیورسال 8 گنگ

واحد مرکزی برای کنترل روشنایی، پرده ها و سایبان


نمایش محصول 

dimming station یونیورسال

واحد مرکزی برای تنظیم و کنترل روشنایی


نمایش محصول 

واحدهای کنترلی

المان‌هایی برای کنترل آسان relay station و dimming station


نمایش محصول