یونگ برای تمام نیازهای صوتی، تصویری و یا شبکه شما، گزینه‌ای برای انجام اتصالات دارد.

سوکت‌های آنتن

پهنای باند، SAT و ملحقات


نمایش محصول 

سوکت‌های چندرسانه‌ای

سوکت‌های چند رسانه‌ای در طراحی‌های مختلف


نمایش محصول