محصولاتی خاص و مهندسی شده برای استفاده در محیط‌های بیمارستانی، با بالاترین کارایی و میزان بهداشت

کلیدهای صفحه بزرگ

محرکی مناسب برای باز کردن خودکار درب‌ها


نمایش محصول 

کلید و پریزهای ضد رطوبت

دارای فضایی ضد رطوبت برای نوشتن اطلاعات خاص


نمایش محصول 

کلید و پریزهای آنتی ماکروبیال

کلیدهای ضد میکروب مناسب محیط‌های بیمارستانی


نمایش محصول 

کلید و پریز مخصوص فراخوانی پرستار

سیستم های فراخوانی در طراحی‌های مخصوص یونگ


نمایش محصول