محصولات و سیستم‌هایی مهندسی شده برای کنترل دما: مهم نیست کنترل دمای محیط شما از چه طریق انجام شود، روش سنتی، eNet یا KNX، یونگ برای تمام نیاز ها بهترین راه حل را دارد.

انواع ترموستات

کنترل دما از طریق ویژگی های خودکار و دارای تایمر


نمایش محصول 

کنترل دما از طریق KNX

قابل ترکیب با سیستم کنترل ساختمان هوشمند


نمایش محصول