محصولات و سیستم‌هایی مهندسی شده برای کنترل روشنایی: مهم نیست کنترل روشنایی محیط شما از چه طریق انجام شود، روش سنتی، eNet یا KNX، یونگ برای تمام نیاز ها بهترین راه حل را دارد.

کلیدهای سنتی

نحوه ساده کنترل روشنایی، از طریق کلیدها و دکمه‌ها


نمایش محصول 

انواع دیمر و سنسور

کنترل روشنایی از طریق ویژگی های خودکار و یادگیرنده


نمایش محصول 

کنترل از طریق eNet

بهترین روش سفارشی سازی برای نیازهای متفاوت


نمایش محصول 

کنترل از طریق KNX

قابل ترکیب با سیستم کنترل ساختمان هوشمند


نمایش محصول 

پتانسیل سنج DALI

کنترل روشنایی و دمای رنگ


نمایش محصول