خطوط نرم و گرد و ترکیب بی نظیر مواد، ارزشی متفاوت به کلیدهایSL 500 داده‌اند. قاب شیشه‌ای آکریلیک و جنس خاص کنترلگرها در مجموع زیبایی ویژه‌ای به این کلیدها برای انواع کاربری‌ها بخشیده‌اند.

SL 500

خطوط نرم و گرد و ترکیب بی نظیر مواد، ارزشی متفاوت به کلیدهای مدل SL 500 بخشیده است. قاب شیشه‌ای آکریلیک این کلیدها، در پس زمینه از فلز رنگ‌آمیزی شده به رنگ‌های سفید، طلایی - برنزی و یا نقره‌ای استفاده کرده است. کنترلگرهای این کلیدها نیز از فلزی خاص تولید شده‌اند. مجموع این موارد، کلیدهای مدل SL 500 را تبدیل به موردی کرده‌اند که در تمام کاربری‌هایش، زیبایی ویژه‌ای دارد.


نمایش محصول